Winning Team

Winning Team to agencja marketingu sportowego, która pomaga sportowcom w kwestiach promocyjnych (prowadzenie social media, pozyskiwanie sponsorów itd.).

 

Duży wybór

W wyniku prac nad projektem powstało kilka odmiennych koncepcji znaku, z których została wybrana jedna, najlepiej pasująca do charakteru marki.

Standaryzacja

Zaprojektowana identyfikacja wizualna została uzupełniona o 10-stronicową księgę znaku, która opisuje pokrótce najważniejsze zasady przy korzystaniu ze znaku Winning Team.